Dude, You'Re Getting An Marglerite! - Der Fuehrers Face

Utvecklas som grupp

När man skall arbeta så vill man gärna arbeta som grupp och därigenom också få till något som fungerar för alla, inte bara för dom som vill utan för dom som kan. Men en grupputveckling är något som man verkligen strävar efter och därefter kan man också se till att göra något som faktiskt fungerar. Ja, det handlar om att göra något för alla och därigenom också kunna gå framåt som grupp. Ja, det handlar om att göra en bra sak för alla och därefter se till att också komma framåt för dom som både kan och vill detta. Ja, det är verkligen något som är bra för alla.